بایگانی برچسب: s

ترانس ولتاژ بالای شوکر

ترانس شوکر
ترانس شوکر

ترانس های ولتاژ برای شوکر (برای مصرف آموزشی و تحقیقاتی) طراحی و ساخته شده . ورودی برای ولتاژی بین 7 الی 18 ولت و برای فرکانسی بین 6 الی 23 کیلوهرتز در نظر گرفته شده . خروجی در صورت رعایت موارد فوق چیزی حدود 700 الی 1300 ولت میباشد . دقت کنید ترانس فوق دایم کار نیست و با دیوتی سایکل 50 درصد حد اکثر برای فواصل 30 ثانیه ای ساخته شده .