هچر

فروردین 4, 1398

دستگاه کنترلر جوجه کشی توکا

دستگاه جوجه کشی توکا با قابلیت کنترلر تمامی قسمتها و نمایش تاریخ و دور موتور و روشن و خاموش کردن دستگاه بطور پیش فرض و یا تنظیم دستی .. این دستگاه با توجه به سنسور انتخاب شده نیاز به کالیبراسیون ندارد ..استفاده از دستگاه نیاز به دوره و آموزش خاصی ندارد. با مطالعه کامل کاتالوگ دستگاه استفاده از آن بسیار آسان میباشد..