کاربرد اتیلن

مهر 23, 1396

اتیلن ژنراتور Sunny Ripe

برای صادرات این محصول به عراق ، افغانستان و کشورهای همسایه در حال رایزنی هستیم […]
شهریور 8, 1395

کاربرد اتیلن ژنراتور در باغبانی و گلخانه

رسیدن میوه و تحریک ریزش آن با بزرگ شدن میوه ساخته شدن اتیلن شدت می‌یابد […]