Ht900

دی 16, 1395

ترانس ولتاژ بالای شوکر

این ترانس روی هسته ای از جنس فریت برای فرکانس 12 الی 23 کیلوهرتز طراحی و محاسبه شده