دسته‌بندی نشده

بهمن 23, 1398

تولید هسته های تیروئیدی

تولید هسته های تیروئیدی در توانهای متفاوت
بهمن 23, 1398

ماژول کنترل رطوبت

ماژول کنترل رطوبت با استفاده از سنسور SHT10 و قابلیت تنظیمات ساده